TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   1784507
Đang online:   9


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Danh sách dự kiến tốt nghiệp hệ chính qui đợt 1/2021-2022 (ngày 17/9/2021)
[Ngày đăng:2021-09-17 6:01:20 PM]

- Sinh viên KHÔNG có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết (trường hợp chạy xét nợ môn nhưng đã học môn thay thế thì làm đơn thay thế gửi mail Khoa/Bộ môn duyệt đồng ý sau đó gửi mail về hanhptt@hcmute.edu.vn) hoặc liên hệ cô Hạnh  email hanhptt@hcmute.edu.vn. Thời gian liên hệ để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 24/9/2021. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo. 

 Ngày họp xét tốt nghiệp dự kiến 30/9/2021.

 * Danh sách dự kiến tốt nghiệp hệ chính qui đợt 1/2021-2022 ngày 17/9/2021, vui lòng click xem tại đây.

* Danh sách đăng ký xét tốt nghiệp hệ chính qui đợt 1/2021-2022, vui lòng click xem tại đây.

Chi tiết
Danh sách các lớp học phần không triển khai dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:2021-09-13 2:56:59 PM]

Căn cứ thông báo số 811 ngày 06/9/2021 về việc hủy các lớp học phần không triển khai dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần bị hủy SV xem chi tiết tại đây!

Trân trọng./.

Chi tiết
Danh sách đăng ký xét tốt nghiệp hệ chính qui đợt 1/21-22 (tháng 9/2021)
[Ngày đăng:2021-09-08 2:07:25 PM]
Sinh viên xem thông báo chi tiêt vui lòng click xem tại đây.
Chi tiết
Thông báo Xét Cảnh báo kết quả học tập, Buộc thôi học – Học kỳ 1/ 2021-2022
[Ngày đăng:2021-09-08 11:07:35 AM]

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây!

Chi tiết
Thông báo các lớp học phần bị hủy học kỳ 1 năm 2021 - 2022 (lần 2)
[Ngày đăng:2021-08-30 10:35:33 AM]

Theo thống kê kết quả hiệu chỉnh đăng ký học phần qua mạng từ ngày 24/08/2021 đến ngày 30/08/2021, phòng Đào tạo thông báo Danh sách các lớp học phần bị huỷ (lần 2) trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 vì sĩ số sinh viên đăng ký ít.

Sinh viên xem danh sách tại đây!

Chi tiết
Thông báo về việc dự kiến các lớp học phần bị hủy học kỳ 1 năm 2021 - 2022 (đợt 2)
[Ngày đăng:2021-08-27 10:34:48 PM]

Để thuận tiện cho sinh viên sắp xếp lịch học của học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, phòng Đào tạo đã lập danh sách các lớp học phần dự kiến hủy trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (đợt 2) do sĩ số ít. Vậy sinh viên có tên trong các lớp học phần nằm ở danh sách dự kiến hủy theo dõi và chuyển sang các lớp học phần khác.

Sinh viên xem danh sách tại đây!

Sinh viên lưu ý:

Đây chỉ là danh sách dự kiến hủy. Danh sách hủy chính thức sẽ công bố vào thứ hai ngày 30/08/2021.

Hiện nay có 5 lớp học phần thực tập bị hủy do sĩ số ít. PĐT cho sinh viên trong 5 LHP này được chuyển sang các nhóm khác. Các sinh viên có tên trong 5 LHP lưu ý chuyển qua các nhóm thực tập khác.

Chi tiết
Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng thông báo
[Ngày đăng:2021-08-25 9:57:11 AM]

Các nội dung cần lưu ý trong việc triển khai giảng dạy các học phần GDTC và GDQP trong HK1-20-21:

1. Đối với các học phần giáo dục thể chất (GDTC), Trung tâm giáo dục thể chất và quốc phòng (GDTC&QP) chỉ triển khai giảng dạy trực tuyến cho học phần Giáo dục thể chất 3 (nội dung cờ vua). 2. Đối với các học phần Giáo dục quốc phòng (QDQP), Trung tâm GDTC&QP chỉ triển khai dạy trực tuyến cho các học phần Giáo dục quốc phòng 1,2. 3. Đối với Các học phần Giáo dục thể chất 1, 2, Giáo dục thể chất 3 (nội dung giảng dạy khác Cờ vua)học phần Giáo dục quốc phòng 3 tạm thời không tổ chức giảng dạy và học tập cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.
Trân trọng thông báo./.

Chi tiết
Thông báo nhắc nhở việc đăng ký các môn học lý luận chính trị cho sinh viên khóa 2019 trở đi
[Ngày đăng:2021-08-24 3:45:19 PM]

Hiện tại qua thống kê thì Phòng Đào tạo nhận thấy có nhiều SV đang đăng ký các môn học lý luận chính trị chưa đúng theo quy định môn tiên quyết.
Phòng Đào tạo đề nghị SV đăng ký các học phần lý luận chính trị theo quy định cụ thể như bảng sau:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

THỨ TỰ TIÊN QUYẾT

1

Triết học Mác - Lênin

LLCT130105

3

1

2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

LLCT120205

2

2

(SV phải học xong môn học Triết học Mác – Lênin mới được đăng ký các môn học này)

 

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

LLCT120405

2

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LLCT120314

2

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

LLCT220514

2

3

(SV phải học xong 4 môn học trên mới được đăng ký môn học này)

Trân trọng thông báo./.

 

Chi tiết
Thông báo các lớp học phần bị hủy học kỳ 1 năm 2021 - 2022 (lần 1)
[Ngày đăng:2021-08-23 12:09:45 PM]

Theo thống kê kết quả đăng ký học phần qua mạng từ ngày 16/08/2021 đến ngày 23/08/2021, phòng Đào tạo thông báo Danh sách các lớp học phần bị huỷ (lần 1) trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 vì sĩ số sinh viên đăng ký ít.

Sinh viên xem danh sách tại đây!

Chi tiết
12345678910
 
THÔNG BÁO 'HOT'


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 HCMUTE - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam