TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   247819
Đang online:   17


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo về việc hủy lớp học phần Cơ sở dữ liệu nhóm 7
[Ngày đăng:26/01/2016 4:16:47 PM]

Do chưa phân công giảng dạy nên lớp học phần "DBSY240184-07 - Cơ sở dữ liệu (Số TC : 4(45,30,0,0,0,0))" sẽ bị hủy. Số lượng các sinh viên trong lớp học phần này sẽ được chuyển qua nhóm 01,02,03.

Nếu sinh viên trong LHP trên muốn hủy. Liên hệ phòng đào tạo đến hết ngày 29/01/2016.

Chi tiết
Thông báo về việc hủy môn học cho các sinh viên được mở tên đăng ký học phần đợt 2
[Ngày đăng:26/01/2016 8:44:30 AM]

Các sinh viên được mở tên đăng ký học phần đợt 2 (ngày 20/01/2016), do phòng Đào tạo chạy lịch cứng cho các sinh viên vào ngày 25/01/2016 vậy các sinh viên trên có nhu cầu hủy đăng ký môn học ( trong lịch cứng) thì làm đơn hủy đăng ký môn học gởi về phòng Đào tạo trước ngày 29/01/2016. Lưu ý : Trong đơn ghi rõ các học phần xin hủy

Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Chi tiết
Danh sách các lớp học phần bị Hủy lần 2 (học kỳ 2 năm 2015-2016)
[Ngày đăng:25/01/2016 12:24:13 PM]

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể Sinh viên và Giảng viên các lớp học phần sẽ bị Hủy lần 2 năm học 2015-2016 học kỳ 2 do số lượng đăng ký ít không đủ mở lớp xem danh sách

Chi tiết
Danh sách các lớp học phần dự kiến hủy lần 2 (học kỳ 2 năm 2015-2016)
[Ngày đăng:22/01/2016 9:12:13 AM]

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách các lớp học phần dự kiến sẽ bị hủy lần 2 năm 2015-2016 học kỳ 2 do số lượng đăng ký không đủ mở lớp.

Vì vậy tất cả các sinh viên có đăng ký trong các lớp học phần trên nên thay đổi lịch học (hủy và đăng ký vào các lớp học phần khác) cho phù hợp. Đến 07g30 ngày 25/01/2016 phòng Đào tạo sẽ ngưng cho điều chỉnh đăng ký học phần.

Ngày 25/01/2016 Phòng Đào tạo sẽ công bố chính thức danh sách các lớp học phần bị hủy và sẽ xóa đăng ký của sinh viên trong các lớp học  phần đó. Danh sách dự kiến hủy xem tại đây

Chi tiết
Danh sách hủy đăng ký môn học HK2 2015-2016 (lần 1)
[Ngày đăng:18/01/2016 2:58:07 PM]

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
Thông báo về việc dời lịch các lớp học môn Thí nghiệm vật lý đại cương
[Ngày đăng:13/01/2016 8:58:03 AM]

Do số lượng các lớp học môn thí nghiệm vật lý đại cương đông nên một số lớp sau sẽ dời lịch học môn thí nghiệm vật lý đại cương sang học kỳ 1 năm 2016-2017

STT Mã Môn Tên môn STC Lớp
1 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 151422D
2 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 157410C
3 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 159470A
4 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 159040A
5 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 159410A
6 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý đại cương 1 159420A
Chi tiết
Danh sách chuyển hệ tháng 11/2015
[Ngày đăng:07/01/2016 10:33:43 AM]

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Hoa Phòng A1-202. SĐT: 08 38961333

Chi tiết
12345678910...
 
THÔNG BÁO 'HOT'


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 HCMUTE - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam