TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   524009
Đang online:   70
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo V/v Tổ chức kế hoạch đào tạo Giáo dục Quốc phòng năm học 2013 - 2014
[Ngày đăng:24/04/2014 8:21:45 AM]

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Sinh viên xem thông tư tại đây

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo
[Ngày đăng:17/04/2014 2:54:04 PM]

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên bị hủy đăng ký môn Vật liệu học HK2 năm hoc 2013-2014
[Ngày đăng:26/03/2014 10:09:04 AM]

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lý do hủy: do sinh viên Đại học đăng ký nhằm vào lớp Cao đẳng (TT. Việt Đức).

Sinh viên bị hủy đăng ký này liên hệ trực tiếp T. Tâm phòng A1-202 để được chuyển nhóm cho phù hợp.

PĐT

Chi tiết
Thông báo rút môn học có đóng phí HK2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:24/03/2014 1:56:45 PM]

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Danh sách sinh viên bị cảnh cáo và thử thách học vụ HK1 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:18/03/2014 4:13:24 PM]

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Danh sách bị cảnh cáo download tại đây

Danh sách thử thách học vụ download tại đây

Danh sách sinh viên hệ cao đẳng xem tại đây

Chi tiết
Gửi các khoa, trung tâm: Thông báo thi sớm và hình thức thi khác HK2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:13/03/2014 9:12:23 AM]

Các khoa, trung tâm xem chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
Thông báo hủy môn học đợt 2 HK2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:17/02/2014 4:38:33 PM]

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh đăng ký môn học qua mạng HK2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:10/02/2014 8:54:04 AM]

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
Danh sách hủy môn học đợt 1 HK2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:22/01/2014 10:41:39 AM]

Sinh viên xem danh sách hủy môn học tại đây

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 HCMUTE - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam