TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   417923
Đang online:   50
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Thông báo V/v Kế hoạch thi kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào khóa 2014
[Ngày đăng:26/08/2014 3:01:20 PM]

Kinh gửi: Khoa quản ngành, Cố vấn học tập, sinh viên

Xem chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
Thông báo tạm ngưng đăng ký môn học HK1 2014-2015 đến 17h00 ngày 25/08/2014
[Ngày đăng:25/08/2014 2:11:22 PM]

Vì lý do Nhà trường sử dụng hệ thống mạng phục vụ thu học phí cho sinh viên khóa 2014 nhập học. Phòng Đào tạo thông báo tạm ngưng đăng ký môn học HK1 2014-2015 đến 17h00 ngày 25/08/2014.

PĐT.

Chi tiết
Danh sách sinh viên chuyển chương trình đào tạo ngày 18/08/2014
[Ngày đăng:25/08/2014 7:59:57 AM]

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Chi tiết
Thông báo đăng ký môn học HK1 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:19/08/2014 2:57:06 PM]

Kinh gửi: Trưởng các đơn vị, các cố vấn học tập, và sinh viên

Kế hoạch đăng ký môn học HK1 năm học 2014-2015

Chi tiết
Lịch học vụ HK1 năm học 2014-2015
[Ngày đăng:19/08/2014 1:13:06 PM]

Kính gửi: Các đơn vị trong trường, sinh viên học sinh

Lịch học vụ HK1 năm học 2014-2015

Chi tiết
Thông báo Lịch thi chính thức học kỳ 3 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:01/08/2014 8:47:32 AM]

Gửi: - Khoa, TT Việt Đức

        - Sinh viên

Chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
12
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 HCMUTE - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam