TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   2546566
Đang online:   1


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Danh sách tốt nghiệp đợt 4 năm học 2016-2017 (tháng 3/2017)
[Ngày đăng:22/03/2017 3:18:05 PM]
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết, click tại đây.
Chi tiết
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 4/2016-2017 (20/3/2017)
[Ngày đăng:20/03/2017 4:06:35 PM]

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết 
click tại đây.
Chi tiết
Thông báo đóng lệ phí làm bằng TN đối với sinh viên TN đợt 4/2016-2017
[Ngày đăng:16/03/2017 5:02:04 PM]
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây.
Chi tiết
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 4/2016-2017 (chạy ngày 13/3/2017)
[Ngày đăng:16/03/2017 4:57:20 PM]

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết 
click tại đây.
Chi tiết
Danh sách dự kiến cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1/2016-2017 (cập nhật ngày 14/3/2017)
[Ngày đăng:14/03/2017 3:25:47 PM]
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết click tại đây.
Chi tiết
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 4/2016-2017 (chạy ngày 13/3/2017)
[Ngày đăng:13/03/2017 4:43:14 PM]
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết click tại đây.
Chi tiết
Thông báo Kế hoạch học Anh văn tăng cường 3 dành cho sinh viên khóa 2012, 2013, 2014
[Ngày đăng:10/03/2017 9:20:51 AM]
Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây!
Chi tiết
Thông báo về điểm thi Anh văn đầu ra thi ngày 05/03/2017 và 12/03/2017
[Ngày đăng:10/03/2017 8:16:25 AM]
Đã có điểm thi anh văn đầu ra tổ chức thi ngày 05/03/2017 và ngày 12/03/2017. Sinh viên đăng nhập vào trang online để xem điểm.
Hướng dẫn  
 
Chi tiết
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 4/2016-2017 (chạy ngày 08/3/2017)
[Ngày đăng:08/03/2017 4:25:26 PM]
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết click tại đây.
Chi tiết
12345678910
 
THÔNG BÁO 'HOT'


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2011 HCMUTE - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam